click for a free hit counter
hit counters
shape
shape
Products

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาในส่วนรั้วสำเร็จรูปและผนังสำเร็จรูปแล้ว เรายังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านงานวิศวกรรมอื่นๆ เช่น Precast concrete ,งานโครงสร้าง ,งานสถาปัตยกรรม ,งานระบบ เพื่อรองรับงานส่วนประกอบอื่นๆ ให้แล้วเสร็จตามความต้องการของลูกค้า
Main Page       


ยินดีต้อนรับสู่ บริษัทจุกแกละ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
52/25 ม.2 ถ.เอเซีย ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร / แฟ็กซ์ 035 236 397

shape
HOME                       PRODUCTS                      PROFILE                      SERVICES                         FAQ                        CONTACT US
shape
shape
shape
shape
shape
shape
ผนังโรงงานที่ใช้ผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป


การก่อสร้างบ้านที่ใช้ผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปทั้งหลัง
ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น  ฝา Cable trench 
งานฐานราก คสล. หล่อสำเร็จ เช่น  ฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
งานโครงสร้างเหล็ก งานตอหม้อคอนกรีต เช่น Pipe rack

งาน Modify โครงสร้างรับน้ำหนัก เพิ่มจากโครงสร้างเดิมเช่น Corbel

งานออกแบบอาคาร 9 ชั้น โครงการ UUCP Process Building อ.เมือง จ. ระยอง

การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย SIPCO ระยอง


การก่อสร้าง ถังคอนกรีตโครงการบำบัดน้ำเสีย SIPCO ระยอง
งานระบบ โครงการบำบัดน้ำเสีย SIPCO ระยอง


ติดตั้งอุปกรณ์ งานระบบ โครงการบำบัดน้ำเสีย SIPCO ระยอง

บ้านที่ใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ปริญสิริ บางบอน


การก่อสร้าง-ติดตั้งบ้านที่ใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป      ปริญสิริ บางบอน
บ้านที่ใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ปริญสิริ วิภาวดี 60

การก่อสร้าง-ติดตั้งบ้านที่ใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป       ปริญสิริ วิภาวดี 60
บ้านที่ใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ปริญสิริ สรงประภา

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape